Android Albania Descriptions

★ Find all greatAndroid apps for Albaniain one place. Android Albania Android Shqipërisë ★ Të gjitha aplikacionet Android për Shqipërinë në një vend. This isAlbanian app marketand we will make discovering of good applications super fun and easy. ★ You can browse apps by group and categories, searchfilter groups, read description, see app screenshots and other info about apps and install them through the Google Play. ★ You can add them to favorites for later use, share data about app, or even entire search results, with any app that supports text sharing (FB, Email, Sms, Twitter...) ★ You can choose between 5 color schemas (skins). You will find apps specific to some of the cityarea (like Tiranë, Shkodër,Durrës, Elbasan, Vlorë, Fier, Korçë, Berat, Lushnjë, Kavajë ... (Tirana, Shkoder, Durres, Elbasan, Vlora ...)) and other that covers all Albania. There are 480 Albanian appslisted in first release and this number will grow. As a plus there are also 2500 recommended "World apps" included that can be useful and interesting to you. Some of them are popular, but some of them are hard to find. Follow us on Facebook page:https:www.facebook.comAndroidShqiperiaAlbanianGjuha shqipe: ★ Gjej të gjitha Apps Android të mëdha për Shqipërinë në një vend. Android Albania Ky është tregu app shqiptar dhe ne do të të bëjë zbulimin dhe zbatimin e aplikacioneve të mira super zbavitëse dhe të lehtë. ★ Ju mund të kërkoni Apps nga grupi dhe kategoritë, grupet e kërkimit filter, lexoni përshkrimin, shihni screenshots app dhe info tjera rreth Apps dhe instalimin e tyre përmes Google Luaj. ★ Ju mund të shtoni ato në të preferuarat për përdorim të mëvonshëm, aksion rreth app, ose rezultatet e kërkimit edhe të tërë, me ndonjë app që mbështet ndarjen e tekstit (FB, Email, SMS, Twitter ...) ★ Ju mund të zgjidhni midis 5 skemave ngjyra (lëkurat). Ju do të gjeni Apps specifike për një pjesë të qytetit zone (si Tiranë, Shkodër, Durrës, Elbasan, Vlorë ...) dhe të tjera që mbulon të gjithë Shqipërinë. Ka 400 Apps shqiptare të listuara në lirimin e parë dhe ky numër do të rritet. Si një plus ka edhe 2500 të rekomanduara "Apps" Bota e përfshira që mund të jenë të dobishme dhe interesante për ju. Disa prej tyre janë të njohura, por disa prej tyre janë të vështirë për të gjetur.