เราเที่ยว 4

เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

เราเที่ยว 4
เปิดระบบเฟส4 เราเที่ยวด้วยกัน วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยสามารถเริ่มจองโรงแรมได้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยรัฐช่วยจ่ายค่าโรงแรม ที่พัก อาหาร และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน 40% เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทำให้ไม่มีการใช้จ่ายในส่วนของการท่องเที่ยวเกิดขึ้น จึงทำให้รัฐบาลมีโครงการนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้นั่นเอง
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ https://www.855gclub.com/